I. VÁZANÝ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

Zkouška dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru je povinná pro každého, kdo klientům poskytuje nebo zprostředkovává vázaný spotřebitelský úvěr.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • finanční poradce
 • investiční poradce
 • investiční makléř
 • samostatný zprostředkovatel úvěru
 • prodejce a distributor úvěru

II. ÚVĚR JINÝ NEŽ NA BYDLENÍ - obsahuje i kategorii vázaný spotřebitelský úvěr

Zkouška dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru je povinná pro každého, kdo klientům poskytuje nebo zprostředkovává spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • finanční poradce
 • investiční poradce
 • investiční makléř
 • samostatný zprostředkovatel úvěru
 • prodejce a distributor úvěru

III. ÚVĚR NA BYDLENÍ

Zkouška dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru je povinná pro každého, kdo klientům poskytuje nebo zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • finanční poradce
 • investiční poradce
 • investiční makléř
 • samostatný zprostředkovatel úvěru
 • prodejce a distributor úvěru

IV. Úvěr na bydlení a jiný než na bydlení – souhrnná zkouška všechny typy úvěrů

Zkouška dle zákona č. 257/2016 Sb., pro zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru, úvěru jiného než na bydlení a úvěru na bydlení.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • finanční poradce
 • investiční poradce
 • investiční makléř
 • samostatný zprostředkovatel úvěru
 • prodejce a distributor úvěru

DÁLE NABÍZÍME TYTO ZKOUŠKY