ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zkouška dle zákona č. 170/2018, o distribuci pojištění a zajištění je povinná pro každého, kdo klientům zprostředkovává životní pojištění.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • samostatný zprostředkovatel
 • vázaný zástupce
 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Zkouška dle zákona č. 170/2018, o distribuci pojištění a zajištění je povinná pro každého, kdo klientům poskytuje nebo zprostředkovává produkty pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích, jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • samostatný zprostředkovatel
 • vázaný zástupce
 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika

NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zkouška dle zákona č. 170/2018, o distribuci pojištění a zajištění je povinná pro každého, kdo klientům poskytuje nebo zprostředkovává produkty neživotního pojištění.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • samostatný zprostředkovatel
 • vázaný zástupce
 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika

Pojištění velkých rizik a zajištění

Zkouška dle zákona č. 170/2018, o distribuci pojištění a zajištění je povinná pro každého, kdo poskytuje pojištění podnikatelským subjektům.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • samostatný zprostředkovatel
 • vázaný zástupce
 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika

Pojištění podnikatelů

Zkouška dle zákona č. 170/2018, o distribuci pojištění a zajištění je povinná pro každého, kdo poskytuje pojištění podnikatelským subjektům.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • samostatný zprostředkovatel
 • vázaný zástupce
 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika

Pojištění a zajištění – Souhrnná zkouška

Zkouška dle zákona č. 170/2018, o distribuci pojištění a zajištění je povinná pro každého, kdo poskytuje klientům životní pojištění, pojištění motorových vozidel, pojištění podnikatelských subjektů, kdo zprostředkovává produkty neživotního pojištění.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • samostatný zprostředkovatel
 • vázaný zástupce
 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika

DÁLE NABÍZÍME TYTO ZKOUŠKY