I. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zkouška dle zákona č. 170/2018, o distribuci pojištění a zajištění je povinná pro každého, kdo klientům zprostředkovává životní pojištění.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • samostatný zprostředkovatel
 • vázaný zástupce
 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika

II. POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Zkouška dle zákona č. 170/2018, o distribuci pojištění a zajištění je povinná pro každého, kdo klientům poskytuje nebo zprostředkovává produkty pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích, jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • samostatný zprostředkovatel
 • vázaný zástupce
 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika

III. NEŽIVOTNÍ OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ - obsahuje i kategorii zkoušky II. pojištění motorových vozidel

Zkouška pro zprostředkovatele neživotního občanského (majetkového, úrazového) pojištění a pojištění motorových vozidel.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • samostatný zprostředkovatel
 • vázaný zástupce
 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika

IV. Neživotní Pojištění podnikatelů - obsahuje i kategorie zkoušek II. a III.

Zkouška dle zákona č. 170/2018, o distribuci pojištění a zajištění je povinná pro každého, kdo poskytuje pojištění podnikatelským subjektům.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • samostatný zprostředkovatel
 • vázaný zástupce
 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika

V. Pojištění velkých pojistných rizik - zahrnuje i kategorie zkoušek II., III., IV.

Zkouška dle zákona č. 170/2018, pro zprostředkovatele velkých pojistných rizik.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • samostatný zprostředkovatel
 • vázaný zástupce
 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika

VI.  Pojištění motorových vozidel a životního pojištění - kombinace kategorie zkoušek I. a II.

Zkouška dle zákona č. 170/2018, pro zprostředkovatele pojištění motorových vozidel a životního pojištění.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • samostatný zprostředkovatel
 • vázaný zástupce
 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika

VII.  Neživotní občanské pojištění a životní pojištění - kombinace kategorie zkoušek I. a III.

Zkouška dle zákona č. 170/2018, pro zprostředkovatele neživotního občanského pojištění, pojištění motorových vozidel a životního pojištění.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • samostatný zprostředkovatel
 • vázaný zástupce
 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika

VIII.  Neživotní pojištění podnikatelů a životní pojištění - kombinace kategorie zkoušek I. a IV.

Zkouška dle zákona č. 170/2018, Zkouška pro zprostředkovatele neživotního pojištění podnikatelů, neživotního občanského pojištění, pojištění motorových vozidel a životního pojištění.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • samostatný zprostředkovatel
 • vázaný zástupce
 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika

IX. Pojištění velkých pojistných rizik a životního pojištění - souhrnná zkouška - kombinace kategorie zkoušek I. až V.

Zkouška dle zákona č. 170/2018, pro zprostředkovatele velkých pojistných rizik, neživotního pojištění podnikatelů, neživotního občanského pojištění, pojištění motorových vozidel a životního pojištění.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

 • samostatný zprostředkovatel
 • vázaný zástupce
 • doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika

DÁLE NABÍZÍME TYTO ZKOUŠKY