PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU – ZÚŽENÝ ROZSAH PRO INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKVOVATELE

zkouška dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu je povinná pro každého, kdo klientům zprostředkovává investiční služby.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

  • obchodník s cennými papíry
  • investiční zprostředkovatel
  • vázaný zástupce obchodníků s cennými papíry
  • vázaný zástupce investičních zprostředkovatelů

PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU – PLNÝ ROZSAH

zkouška dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu je povinná pro každého, kdo klientům zprostředkovává investiční služby.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

  • obchodník s cennými papíry
  • investiční zprostředkovatel
  • vázaný zástupce obchodníků s cennými papíry
  • vázaný zástupce investičních zprostředkovatelů

DÁLE NABÍZÍME TYTO ZKOUŠKY