I. Investiční zprostředkovatel – zúžený rozsah

Zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkající se pouze investičních nástrojů uvedených v §29 odst. 3 Zákona.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

  • obchodník s cennými papíry
  • investiční zprostředkovatel
  • vázaný zástupce obchodníků s cennými papíry
  • vázaný zástupce investičních zprostředkovatelů

II. Investiční zprostředkovatel – plný rozsah

Zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 Zákona.

ZKOUŠKU MUSÍ ÚSPĚŠNĚ VYKONAT:

  • obchodník s cennými papíry
  • investiční zprostředkovatel
  • vázaný zástupce obchodníků s cennými papíry
  • vázaný zástupce investičních zprostředkovatelů

DÁLE NABÍZÍME TYTO ZKOUŠKY